20 เมษายน 2562 หลายหน่วยงานใน จังหวัดลำปาง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนเกือบ 500 หลังคาเรือน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190420111009081